A modell egyedi gondolatrendszere

Belső akadályok

Félelmeink, korlátozó hiedelmeink, megszorításaink, amelyek akadályoznak minket Észak elérésében.

Dél

A Dél foglalkozik a korlátozó hiedelmek és belső korlátok áttörésével.

A kérdés: “Mik a korlátozó hiedelmeid és belső korlátaid?“ Megrekedt helyzetek: változásos időszakok, gyenge teljesítmény, halogatás, belső és külső nehézségekkel való szembenézés.

Erőforrás

Erősségeink, melyek megkülönböztetnek másoktól. Olyan tulajdonságaink vagy tevékenységeink, amelyeket élvezettel csinálunk, és nem csak azért mert profitálhatunk belőle.

Erre születtünk

Az „erre születtünk” kifejezés azt az irányt, küldetést vagy belső késztetést jelöli, mely velünk született ajándék, legbelső adottságunk. Nem kell érte tenni semmit és mégis ott van. Egy vagy akár egynél több is lehet belőle. Ez mindössze annyit jelent, hogy az erősségeinkkel tisztában vagyunk és elfogadjuk őket.

Észak

Az Észak fókuszált figyelmet kíván az egyén jövőjének alakításához, és mint éjjel a Sarkcsillag, mutatja az utat. Az Észak az Iránnyal, küldetéssel és jövőképpel foglalkozik.

A kérdés: „Merre akarsz haladni?” Megrekedt helyzetek: Karrierváltás, új szerepek, jelentőségteli döntések, jövőbeli kilátások hiánya.

Gyakorlati Modell

A Gyakorlati Modell egy rendszer, amely lehetővé teszi a meghatározott irány megvalósítását.

Gyémánt Modell

Ez a modell arról szól, hogy hogyan alkotjuk meg saját valóságunkat észleléseink alapján.

Integritás rés

A rés az integritás hiányát jelenti: az Integritás Rés akkor jelentkezik, amikor Észak nincs szinkronban Kelettel. Életünket az értékeinktől és természetes hajtóerőinktől eltávolítva éljük. Ez kimerültséghez és kiégéshez vezet(het).

Irány

A személyiségünknek megfelelő irány szenvedélyünk és tehetségünk metszéspontja.

Kelet

Kelet az energia és a fény (sárga). Belső motivációnkat és az általunk képviselt értékeket jelenti.

A kérdés: „Miért akarsz ebbe az irányba menni?” Megrekedt helyzetek Keleten: kiégés, kimerültség, robotpilóta, jelentésvesztés, motivációvesztés.

Korlátozó hiedelmek

Szűrőink, amelyek korlátoznak bennünket. Saját történetünkhöz, személyiségünkhöz és nehézségeinkhez kapcsolódnak.

Nap Modell

A “Nap Modell“ egy gondolati keret a tervezés és a hangsúlyok elhelyezése érdekében. Segít a célok apróbb feladatokra való lebontásában.

Navigáció

Az a mozzanat, amikor megválasztjuk életünk vagy karrierünk következő fejezetét.

Modell

Innovatív és integratív modell, mely az iránytű 4 iránya köré szerveződik:

N”, mint North – Észak; „E”, mint East – Kelet; „W”, mint West – Nyugat; „S”, mint South – Dél.

Minden irány más kérdéssel és témával foglalkozik, és különböző coaching eszközökkel támogatja a megrekedt helyzetekből való kimozdulást és továbblépést.

Rendszer

A modellen alapuló navigációs rendszer, mely az iránytű metaforájára épül és célja a kiválóság, kiteljesedés elérése. Használható az egyéni, csapat- és szervezeti navigációban, segít az akadályok beazonosításában és leküzdésében.

Nyugat

A Nyugat foglalkozik az Észak eléréséhez szükséges, de korlátozott erőforrások és hiányzó készségek menedzselésével.

A kérdés: “Hogyan jutsz oda?“

Megrekedt helyzetek: pl. időmenedzsment-problémákkal rendelkező személy nem teljesít jól a tervezés/kivitelezés (vagy más készségek) hiánya folytán.

Politikai térkép

Ez az ábra magába foglalja az összes résztvevőt, aki a jelen helyzetben valamilyen módon szerepel. Ebben az egyenletben a hozzárendelt plusz/mínusz/nulla jelenítik meg a „pro”, a „kontra” és a „semleges” feleket.

Sikerkör

A siker és alkotóelemei meghatározásának és építésének módja, amely négy lépést tartalmaz: indítás, megvalósítás, a haszon learatása és ünneplése – célja, hogy új, pozitív hiedelmet hozzunk létre.

Útelágazás

Ahol fontos döntést kell meghozni, mely többnyire kihatással van mind a személyes, mind a szakmai életünkre.