Etikai Kódex

Ez a kódex az általános etikai alapelveink összefoglalására szolgál. Több, mint egy morális kérdéskör, ezen alapelvek tiszteletben tartása védi, biztosítja és vezérli is egyben a coaching folyamatot.

A szervezeti coaching során meg kell találni az egyensúlyt a szervezet, a részleg, a menedzsment vagy csoport szükségletei és a coaching folyamatban résztvevő egyén szükségletei között. Éppen ezért minden érintettnek egyet kell értenie a következőkben:

 • a módszertan és a jelentés hatálya
 • adatvédelmi kérdések,
 • az ajánlások irányelvei.

A fenti kérdésekben a megállapodásnak minden érintett számára átláthatónak kell lennie.

 

A coach szerepe, ajánlásai: 

A szervezeti coaching folyamat során a coach szerepe az, hogy katalizátorként működjön és a fejlesztési folyamatot végigkísérje.

Ennek az eredményorientált folyamatnak a célja az, hogy lehetővé tegye a coaching folyamatban részesülő számára a célul kitűzött szituáció elérését egy behatárolt, előre meghatározott időtartam alatt. Ennek úgy kell megvalósulnia, hogy olyan jövőkép származzon a coaching folyamatból, mely harmóniában van a személyes értékekkel és motivációval ugyanúgy, mint a szervezeti célokkal.

Ebben a folyamatban a coach semleges marad és nem vonódik be személyesen a szervezet hatalmi kérdéseibe a szükséges minimum szinten túlmenően.

A coach kötelezettségei:

 • a közvetlen vonalbeli menedzserek bevonása a coaching folyamatba a tervek alapján,
 • a teljesen tisztázott és az ügyfél által aláírt és elfogadott szerződés tisztelete,
 • pártatlanság, a bizalmas információk tisztelete, semlegesség és függetlenség,
 • az érintett felek irányába történő kritikáktól való tartózkodás,
 • az adott szituációban nem jelenlévők tisztelete és lojális gondolkodásmód velük szemben,
 • a konfliktusok nyílt kezelése és megállapítása,
 • az objektivitás és transzparencia megőrzésére való törekvés,
 • a „határeset” szituációkban a szituációk tisztázása, a coaching folyamatban résztvevőkkel való konzultáció és a „piros lap” kijátszása, amennyiben szükséges,
 • tartózkodás a függőségi viszonyok kialakításától; a résztvevő támogatása abban, hogy saját magán tudjon segíteni